Početkom 2020. godine brojne gradove u Crnoj Gori potresali su protesti stanovništva srpske nacionalnosti protiv Zakona o slobodi veroispovesti, koji je u to vreme bio usvojen u Skupštini Crne Gore. Ovi protesti su organizovani u koordinaciji sa Srpskom pravoslavnom crkvom u Crnoj Gori i uglavnom su se odvijali u formi crkvenih litija.

Za neke od tih protesta našli smo dobar vizuelni materijal za vršenje procene, pa ću ovde kao primere analizirati dva velika protestna skupa održana 3. januara 2020. – jedan u Beranama, drugi u Bijelom Polju. Budući da su korišćeni snimci bili tehnički različiti, morali smo da primenimo dva različita metoda procene, s otprilike podjednakom preciznošću u pogledu konačnog rezultata. Ovde ćemo prikazati obe procene.

Berane 3. 1. 2020.

Za procenu je korišćen dronski snimak u produkciji IVANGRAD studija, koji više nije javno dostupan na Jutjubu. Snimak cele kolone podelili smo na odsečke uz pomoć vizuelnih orijentira, pa smo sa ključnih delova kolone izvadili frejmove sa snimka, pa zatim izbrojali glave u svakom odsečku. Kao vizuelne orijentire koristili smo osobe u odeći neke upadljive boje.

U prvom odsečku vidimo čelo kolone sa crkvenom delegacijom, ispred šetalice “NE DAMO SVETINJE”. Tu se vidi 186 ljudi.

Na sledećem odsečku vidi se gust početak glavnog dela kolone, u kome ima 249 ljudi. Kao vizuelni orijentir za prelaz u sledeći odsečak iskorišćena je muška osoba u plavoj jakni, koja je zaokružena u gornjem delu slike, uz graničnu liniju brojanja.

Na trećem odsečku prebrojano je novih 205 osoba. U donjem delu slike zaokružen je čovek koji je bio vizuelni orijentir za završetak brojanja u prethodnom odsečku. U gornjem delu slike na kraju granične linije zaokružena je gospođa u crvenoj jakni, koja je bila vizuelni orijentir za kraj ovog odsečka. Između njih dvoje nalazi se tih 205 ljudi.

Na sličan način, uz pomoć vizuelnih orijentira isparcelisali smo i ostatak kolone i tako dobili devet odsečaka. U njima smo izbrojali ukupno 186 + 249 + 205 + 149 + 162 + 165 + 180 + 68 + 200 + 190 = 1.754 ljudi.

Dakle, u protestu i molebanu 3. januara 2020. u Beranama je učestvovalo 1.750-1.800 ljudi. Berane imaju 11.000 stanovnika, što je oko 109 puta manje od Beograda, pa ovolika brojnost odgovara skupu od skoro 200.000 ljudi u Beogradu – što znači otprilike kao dva peta oktobra!

Ako gledamo čitavu opštinu Berane, ovu analizu možemo da postavimo i ovako: u toj opštini prema poslednjem popisu živi 14.592 stanovnika srpske nacionalnosti. Dakle, na ulice je tog dana izašlo oko 12% od tog broja. Svaki osmi Srbin iz opštine Berane bio je u toj koloni.

Bijelo Polje 3. 1. 2020.

Za procenu broja učesnika protesta u Bijelom Polju našli smo jedan amaterski snimak sa visine, s Jutjub kanala koji se zove Money, Money, Money, koji je takođe u međuvremenu sklonjen sa tog kanala.

Snimak nije baš idealan za potrebe brojanja učesnika: autor šeta kamerom levo-desno i povremeno zumira preko krovova, tako da je prosto brojanje u glavu neizvodljivo. Srećom, ima dovoljno delova koji su snimljeni relativno stabilno i na kojima je moguće odrediti protok ljudi za minut, uz pomoć jednog stuba ulične rasvete koji se može upotrebiti kao merna tačka.

Uspeli smo da na osam mesta u snimku odredimo protok ljudi za minut, tako što smo izdvojili neku manju grupu ljudi, izbrojali koliko ih ima u grupi i zatim izmerili koliko toj grupi treba da prođe pored tog rasvetnog stuba. Kao primer, i ovde ćemo izdvojiti tri uzorka, na kojima je zaokružen rasvetni stub koji je uzet kao merna tačka.

Na temelju osam ovakvih uzoraka lako smo dobili aritmetičku sredinu brzine protoka od 302 osobe za minut. Cela kolona prolazi pored tog rasvetnog stuba 8 minuta i 45 sekundi, ili u decimalnom obliku 8,75 minuta. Kada to pomnožimo sa prosečnom brzinom, dobijemo 8,75 x 302 = 2.640

Dakle, u Bijelom Polju je 3. januara 2020. na ulicama bilo između 2.600 i 2.700 ljudi. Bijelo Polje je 80 puta manje od Beograda, tako da je to ekvivalent izlasku nešto preko 200.000 Beograđana na ulice – dakle, vrlo slična situacija kao u Beranama.

Stvar postaje još fascinatnija ako uzmemo u obzir da, prema poslednjem popisu, u opštini Bijelo Polje živi 15.562 osobe srpske nacionalnosti. To znači da je 17% srpskog stanovništva iz te opštine učestvovalo u protestu, ili svaki šesti.

To su zaista ogromni procenti, potpuno nezamislivi u većim urbanim sredinama.

Aleksandar Gubaš