Obuhvat javnog skupa

U ovom arhivu javne skupove delimo prema obuhvatu u nekoliko kategorija:

Komšijski – okuplja stanare samo neke određene zgrade, bloka ili gradske četvrti.

Lokalni – okuplja stanovnike nekog grada ili sela.

Nacionalni – okuplja ljude iz cele zemlje.

Internacionalni – okuplja ljude iz raznih zemalja.

Specijalizovani – okuplja samo ljude iz određene društvene grupe, npr. penzionere, studente, članove sindikata i sl.

Neke javne skupove je teško sasvim čisto svrstati u neku kategoriju: npr. na komšijski skup često dođu politički aktivisti iz drugih delova grada da ih podrže, a na protest u nekom gradu dođu i ljudi iz drugih gradova. Ovde kao kriterijum za određivanje obuhvata uzimamo ciljnu grupu kojoj se organizatori prvenstveno obraćaju.