U organizaciji Eko straže, u Beogradu je 30. januara 2022. održan još jedan u nizu protesta protiv zagađenja vazduha. Materijal koji imamo sa tog protesta može se lepo upotrebiti za posmatranje i analizu strukture i dinamike jednog prilično standardnog protesta ovih dimenzija u Beogradu.

GUSTINA

Donje četiri fotografije obuhvataju celu površinu koju su demonstranti pokrili u 16.28 – dakle, 28 minuta posle najavljenog početka protesta. Na fotografijama se vide ukupno 883 osobe. Ako dodamo one koji se ne vide od transparenata i drugih objekata, to je oko 900 ljudi, a površina koju su zauzeli iznosi oko 1.200 kvadratnih metara, što daje prosečnu gustinu od 0,75 čoveka po kvadratnom metru.

Dakle, ovako izgleda prosečna gustina od 3 čoveka na 4 kvadratna metra.

BRZINA

Na donjem snimku može da se izbroji oko 1.550 učesnika protestne šetnje. Kolona prolazi pored mernog punkta oko tri i po minuta pre nego što dođe do samog začelja, koje se može zanemariti iz ovog proračuna brzine. Kad podelimo 1.550 sa tri i po minuta, dobijemo prosečan protok od oko 440 ljudi za minut.

Dakle, ovako izgleda kad pored vas prođe oko hiljadu i po ljudi, prosečnom brzinom od 440 ljudi za minut.

TEMPO PRILIVA

Još jedna zanimljivost: ovaj snimak počinje u 16.49, dvadesetak minuta posle fotografija iz prethodnog dela analize, pomoću kojih je ustanovljeno da je u tom trenutku bilo prisutno oko 900 ljudi. Znači, za tih dvadesetak minuta broj učesnika se povećao za oko 600, što nam daje prosečan prirast od oko 30 novih demonstranata za minut.

Slična prosečna brzina priliva dešavala se i tokom prvih pola sata, za koje vreme se okupilo prvih 900 ljudi, pa dolazimo do toga da je za ovaj skup brzina prirasta brojnog stanja konstantno iznosila oko 2% svakog minuta.

Aleksandar Gubaš