TOOLKIT – BROJANJE LJUDI NA ULICI

Ovde je spisak linkova na tekstove i primere koji objašnjavaju kako u Arhivu javnih skupova određujemo broj učesnika javnih skupova.

Ovaj spisak tehnika i postupaka posebno je namenjen onima koji su zainteresovani da sami pokušaju da dođu do procene veličine nekog skupa.

Posebno smo razdvojili uputstva za situacije kada se radi o javnom skupu koji se u celosti odvija na jednom mestu (skup u mirovanju) i uputstva za situacije kad se učesnici javnog skupa tokom njegovog trajanja kreću u vidu povorke, kolone, mimohoda ili marša (skup u pokretu).

Bez obzira na to za koju od ove dve osnovne situacije želite da uradite procenu brojnosti, preporučujemo da svakako pročitate uvodni deo.

UVOD

SKUP U MIROVANJU

SKUP U POKRETU

PRAKTIČNI SAVETI