foto: Fernando Vergara / AP

DATUM: 21. 4. 2024.

MESTO: Bogota, Trg Bolivara

ORGANIZATOR: /

OBUHVAT: lokalni skup

OPIS DOGAĐAJA: Protest protiv predložene reforme zdravstvenog i penzionog sistema levičarskog predsednika Kolumbije Gustava Petra.

VRSTA PROCENE: spekulativna rekonstrukcija

POSTUPAK I IZVOR PROCENE: procena površine i gustine na osnovu parcijalnih fotografija događaja sa medijskih portala

BROJ UČESNIKA: 15.000-18.000

RELATIVNA VELIČINA: 0,19-0,23% :: manji do srednji skup

KOMENTAR: Procena je izvršena na temelju medijskog materijala i na osnovu pretpostavke da je bio popunjen čitav Trg Bolivara, ili bar njegov veći deo, kao što se može naslutiti iz dostupnih fotografija.